כתבו לנו הודעה ב-whatsapp

התקנת מזגן מיני מרכזי| מזגן במבצע כולל התקנה | מזגנים בזול כולל התקנה

 

התאם לך מזגן


טבלה לבחירת מזגן בבית מגורים
הנתונים בטבלה מתייחסים למבנה מגורים סטנדרטי באזור שפלת החוף והם משמשים כבסיס בלבד לבחירת המזגן.
· יש לבחון כל מבנה מסביבו ובתוכו באם קיימים תנאים חריגים שישפיעו על גודל המזגן.
· בחירה נכונה ע"פ טבלה זו תבטיח טמפ' של  24 cבבית מגורים בשעה שהטמפ' החיצונית הינה עד  33 c

 

 

 מידעון לצרכן

 

· ניקוי מסנני אויר

אזהרה! לפני כל פעולת נקיון או טיפול אחר במזגן נתק אותו מהחשמל. כאשר נדלקת נורית מסנן האויר בלוח התצוגה שבמזגן, הוצא את המסננים ונקה אותם. רחץ את המסננים במי סבון חמים, יבש אותם והחזירם למקומם. העבר את מתג מצב ההפעלה בלוח התצוגה למצב OFF, לכיבוי נורית מסנן האויר או לחץ על כפתור ביטול הנורה במאייד . כעת באפשרותך להפעיל מחדש את המזגן באמצעות השלט רחוק (נורית מהמסנן תכבה ,כשנדלקת הנורית לא בהכרח הפילטרים סתומים אלא המזגן עבד את מס' השעות שהיצרן ממליץ לבדוק את מצב ניקיון הפילטרים)

 

 · עצות כלליות להפעלה תקינה ויעילה של המזגן

 עשה:
הקפד לנקות פילטרים לעיתים קרובות מאד , כל שבועיים בשיא העונה
וודא שהמזגן מחובר ישירות לחשמל כוון את השלט רחוק לעבר לוח התצוגה או העינית כאשר אתה משגר פקודה למזגן, הנח את השלט רחוק במקום בו קיים קו ראייה ישיר ללוח התצוגה , בחר בטמפ' הפעלה מתונה(מומלץ 24 מעלות גם בקיץ וגם בחורף). בחירת  טמפ' קיצונית גוררת בזבוז חשמל ואי נעימות ( חם מידי או קר מידי ) . סגור דלתות וחלונות , במזגן מיני מרכזי סגור את פתחי האוויר בחדרים שאינם בשימוש על מנת לחסוך בחשמל מומלץ לחשוב על רכישת דמפרים חשמליים לנוחות מרבית. החלף בטריות בשלט פעם בשנה ( על מנת למנוע ריקבון של הסוללות בתוך השלט .     (  ונזק לשלט
 

אל תעשה:
אל תחשוף את השלט רחוק לקרני שמש ישירות או לחום .i feelבמיוחד כשמשתמשים בתוכנית ה 
אל תחשוף את לוח התצוגה לאור שמש או לתאורה חזקה, אשר עלולים לשבש את קליטת האות מהשלט רחוק.
אל תחסום את פתחי האויר הנכנס והיוצא ביחידה הפנימית והחיצונית
אל תבצע כלפעולת ניקוי או תחזוקה כל עוד המזגן מחובר לחשמל
אל תניח מכשיר פולט חום ליד פתח האויר החוזר של המזגן .
אל תניח מכשירי חשמל מתחת למזגן מחשש לדליפת מים על המכשיר .